GRØNN MARKERING INDIKERER LEDIGE ENHETER. PÅ MOBIL TRYKK 2 GANGER.